การลงทุน
เรียกดูหัวข้อในหมวดนี้ 

คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในหุ้น ตอนที่ 8 (จบ)

รู้จักหาความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันการลงทุน


          การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด คือ การลงทุนโดยไม่มีความรู้ การมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนอย่างรอบด้านจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด

 

          ปัจจุบันมีแหล่งข้อมูลด้านการลงทุนมากมายที่ให้บริการแก่ผู้ลงทุน ทั้งหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร บทความ เว็บไซต์ รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ การอบรวมสัมมนา ฯลฯ ซึ่งสามารถแบ่งตามผู้ให้ข้อมูลได้ดังนี้

 

          - แหล่งข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน ฯลฯ

 

          • ต้องการข้อมูลบริษัทจดทะเบียน www.set.or.th
          • ต้องการข้อมูลภาวะตลาดและบทวิเคราะห์ www.settrade.com
          • ต้องการข้อมูลอบรมสัมมนา หรือเรียนรู้ออนไลน์ด้านการลงทุน www.tsi-thailand.org
          • สถานีโทรทัศน์ Money Channel
          • นิตยสาร Money & Wealth
          • ห้องสมุดมารวย
          • การอบรมสัมมนาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

 

          - แหล่งข้อมูลจากสถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย หรือธนาคาร เช่น บทวิเคราะห์หุ้น ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน แนมโน้มเศรษฐกิจการลงทุน ฯลฯ

 

          - แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ฯลฯ

 

          ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้ผู้ลงทุนสามารถหาข้อมูลและรับข่าวสารได้ตลอดเวลา แต่ด้วยปริมาณข้อมูลที่มีมากมายและเข้ามาอย่างรวดเร็ว ก็ทำให้เสียเวลาได้ไม่น้อยทีเดียว ดังนั้นผู้ลงทุนจึงความคิดให้รอบคอบก่อนว่าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นแล้วหรือยัง ซึ่งการวางแผนการลงทุนระยะยาวและกำหนดช่วงเวลาในการปรับแผนการลงทุนให้ชัดเจน จะช่วยให้ไม่ต้องตกหลุมข้อมูลกองยักษ์ได้

 

อ่านจบแล้ว อยากได้ความรู้เพิ่มต้องไปหาแหล่งข้อมูลที่ไหนดี?
เรียนรู้ง่ายๆ ได้ที่ www.tsi-thailand.org
แถมยังเข้าร่วมสังคมออนไลน์กับเราได้ที่ www.facebook.com/TSIClub

 

<< คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในหุ้น ตอนที่ 7