ห้องความรู้บัวหลวง
เรียกดูหัวข้อในหมวดนี้ 

ทองคำกับกองทุน Gold ETF

     ปัจจุบันมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายให้นักลงทุนสามารถแสวงหาผลกำไร จากการลงทุน เช่น หุ้น กองทุน ทองคำ ทองคำแท่ง น้ำมัน รวมไปถึง Gold ETF ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ การลงทุนในทองคำ หรือ Gold ETF เป็นเครื่องมือด้านการลงทุนอีกประเภทหนึ่ง ที่ช่วยรักษาอำนาจการซื้อ และยังสามารถชนะเงินเฟ้อ หากผู้ลงทุนถือครองเป็นระยะยาวก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

     เมื่อก่อนนักลงทุนบางคนที่ชอบซื้อทองคำเก็บเพื่อเก็งกำไร เวลาซื้อทองคำก็ต้องไปที่ร้านทอง ซื้อมาแล้วก็ต้องเก็บไว้ที่บ้านหรือมีเซฟเก็บ  ซื้อเยอะก็ไม่มีที่เก็บ ถ้าซื้อกองทุน Gold ETF ไม่ต้องมีเซฟเก็บ ซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเจ้าหน้าที่ดูแล และคอยให้คำแนะนำได้ ที่สำคัญซื้อขายง่ายเหมือนซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ

     กองทุนทองคำ หรือ Gold ETF คือกองทุนรวมอีกประเภทหนึ่งที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่อ้างอิงกับทองคำ หรืออาจจะลงทุนโดยตรงในทองคำแท่งก็ได้ ผู้ลงทุนกอง Gold ETF จะไม่มีภาระในเรื่องการถือครองทองคำแท่ง แต่ยังคงได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำ ส่วนผลตอบแทนของ Gold ETF จะผันแปรและเปลี่ยนแปลงไปตามราคาทองคำแท่งในตลาดโลก กองทุนรวม Gold ETF จึงนับเป็นเครื่องมือการลงทุนในทองคำอีกประเภท ที่ตอบโจทย์นักลงทุนสมัยใหม่ที่ต้องการลงทุนในทองคำ และยังเป็นช่องทางที่ช่วยให้นักลงทุนกระจายการลงทุนไปในทองคำได้อีกด้วย

     การซื้อขาย Gold ETF จะซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ฯ หรือซับโบรกเกอร์อีทีเอฟทองคำซึ่งเปรียบเสมือนหุ้นตัวหนึ่ง โดยผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อขายหน่วย Gold ETF จะส่งคำสั่งซื้อขาย ผ่านโบรกเกอร์ และมีค่า commission เหมือนหุ้น ขึ้นอยู่กับแต่ละโบรกเกอร์ ซึ่งทำให้นักลงทุนลงทุนในทองคำได้สะดวกขึ้น นอกเหนือไปจากหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และสะดวกในการสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำในตลาดโลก

 

ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างการลงทุนในทองคำกับ Gold ETF

 

 

     ข้อมูลเปรียบเทียบจากตารางคงช่วยให้นักลงทุนพิจารณา และตัดสินใจเลือกลงทุนตามความถนัด และความสะดวกของตนเองได้มากขึ้น ที่ผ่านมาทองคำยังมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากธนาคารและดีกว่าหุ้น ในช่วงที่ผ่านมา แต่ในปัจจุบันก็มีความเสี่ยงมากขึ้น เพราะมีการผันผวนมากขึ้น

 

     การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนที่สนใจในกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำหรืออีทีเอฟอื่นๆ ควรมีการเตรียมตัวที่ดี โดยศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียด โดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากการลงทุนว่าตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

 

พัชรินทร์  อินตาเพชร
บลจ.บัวหลวง จำกัด