Money Mart
เรียกดูหัวข้อในหมวดนี้ 
ผลตอบแทนกองทุนรวมหุ้นบัวหลวงเดือนมกราคม บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

Press Release

 

          ตั้งแต่ต้นปี ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555 กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน ให้ผลตอบแทนโดดเด่นที่สุด ที่ร้อยละ 7.21 ตามมาด้วยกองทุนเปิดบัวหลวงธนคม ร้อยละ 5.53 และกองทุนเปิดบัวแก้ว ร้อยละ 4.97 (โปรดดูตารางผลตอบแทนย้อนหลังเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา) คลิก

 

          นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (บลจ.บัวหลวง) เปิดเผยว่า เดือนมกราคมที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เคลื่อนไหวระหว่าง 1,031.76 – 1,083.97 จุด ปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 1,083.97 จุด เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนก่อน 58.65 จุด หรือร้อยละ 5.72 โดยดัชนีรายกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มมาก ได้แก่ ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ 8.33 ดัชนีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.66 ดัชนีกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.41 ดัชนีกลุ่มเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.89 ดัชนีในกลุ่มทรัพยากร เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.35 ขณะที่กลุ่มสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.86

 

          นายวศิน กล่าวต่อว่า การไหลของเงินทุนต่างชาติในรอบนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ประกาศคงดอกเบี้ยที่ระดับต่ำต่อไป จนถึงปลายปี พ.ศ.2557 และการที่ธนาคารพาณิชย์ในยุโรปสามารถกู้ยืมเงินฉุกเฉินแบบไม่จำกัดวงเงินกับธนาคารกลางสหภาพยุโรปแบบต้นทุนต่ำ ผลตอบแทนจากการประมูลพันธบัตรของประเทศต่างๆ ในยุโรป จึงปรับลดลงมา ส่งผลให้นักลงทุนหันมาลงทุนในตลาดพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ซึ่งเงินส่วนหนึ่งก็เข้ามาลงทุนในตลาดทุนเอเชียที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า โดยเดือนที่ผ่านมา นักลงทุนต่างประเทศ มีปริมาณซื้อสุทธิที่ 2,974 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังต้องลงทุนโดยความรอบคอบ เนื่องจากยังมีปัจจัยที่ต้องติดตาม เช่น การคืนหนี้จำนวนมากของประเทศในยุโรป (8.5 หมื่นล้านยูโร) ความไม่ชัดเจนในการแก้ปัญหาหนี้กรีซ การเพิ่มทุนของ IMF และธนาคารในยุโรป ในเดือนนี้

 

          “สำหรับกองทุนตราสารทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.บัวหลวง นั้น กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเน้นลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน เช่น พลังงาน สื่อสาร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ขนส่ง เป็นกองทุนที่ได้รับประโยชน์สูงสุด เนื่องจากลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์จากการตั้งงบประมาณการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยในอนาคต โดยผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ร้อยละ 7.21 และผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ 14.93

 

          กองทุนตราสารทุนที่ให้ผลตอบแทนตามมา ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในกลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มสื่อสาร ซึ่งแม้เดือนที่ถัดมา กลุ่มธนาคารจะไม่ได้ปรับตัวเพิ่มสูงมากนัก อันเนื่องจากประเด็นการโอนหนี้ของ FIDF ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ได้รับผลดีจากกลุ่มสื่อสารที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ร้อยละ 5.53 และผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ 25.86

 

          สำหรับกองทุนเปิดบัวแก้ว ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนได้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น ณ วันที่ 27 มกราคม มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มพลังงาน ร้อยละ 14.03 กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ร้อยละ 18.19 และกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ร้อยละ 11.67 โดยผลตอบแทนย้อนตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ร้อยละ 4.97 และผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ร้อยละ 22.64” (โปรดดูตารางผลตอบแทนย้อนหลังเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา)

 

          นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ บัวหลวงโฟน 1333 หรือที่ บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674- 6488 กด 8 หรือที่ www.bblam.co.th 

 

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดเต็ม

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดเต็ม

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

8 กุมภาพันธ์ 2555